روانشناسی

تازه های روانشناسی

منبع شناسی دکتری

آزمون دکتری
 
 
 
شرکت در آزمون دکتری یکی از آرمان های دانشجویان کارشناسی ارشد به منظور کسب درجات بالاتر محسوب می گردد در این سایت نکاتی راجع به منابع آزمون های دکتری گرایش های مختلف مدیریت بیان می گردد و در آینده مطالب و موضوعات بیشتری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
     

منبع شناسی آزمون های دکتری
 
 
 

به منظور ارائه خدمات بيشتر و همچنين کسب درجه استادي در حوزه هاي مختلف مديريت، انجام تحقيقات و تأليفات مختلف و پذيرش در هيأت علمي ورود به دوره دکتراي تخصصي ضروري به نظر مي رسد. اين تحقيق به دنبال ارائه منابع و راهکارهايي در راستاي حصول  به دوره دکترا است، که در 3 محور اصلي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته که شامل آزمون زبان (تافل)، آزمون کتبي تخصصي حوزه هاي مختلف مديريت، و مصاحبه دکتراي تخصصي است. گرايش هاي مختلفي که تحليل شده اند شامل مديريت استراتژيک، مديريت بازار يابي، رفتار سازماني، خط مشي گذاري و مديريت دولتي، منابع انساني، مديريت توليد، مديريت تکنولوژي، سيستم ها و  تحقيق در عمليات مي باشد.

دانشگاههاي پذيرنده دانشجو در مقطع دکتری شامل دانشگاه تهران،  دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه پرديس قم، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شيراز، دانشگاه امام صادق(ع) ، مي باشند.

 

 
     
 
   
پيش ‌نيازهاي ورود به آزمون كتبي تخصصي
 
 
 

به منظور اجازه ورود به آزمون كتبي تخصصي دانشگاه‌هاي مختلف، دانشجويان بايد داراي شرايط اختصاصي و عمومي مورد نظر دانشگاه برگزار كننده آزمون باشند. عمدتاً اين شرايط شامل معدل كارشناسي ارشد، دفاع پايان‌نامه تا شهريور ماه سال شروع تحصيل، گذراندن تمامي واحدها و... مي‌باشد. به منظور شركت در آزمون كتبي تخصصي، داشتن مدرك معتبر زبان عمومي از يكي از دانشگاه‌ها يا سازمان‌هاي داخل (سازمان سنجش) ضروري بوده كه به منظور اهميت آن بعداً بررسي مي‌گردد. اطلاع از نحوه ثبت نام در رشته / گرايش علاوه بر روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، از طريق سايت آن دانشگاه نيز امكان‌پذير خواهد بود كه بعضي از سايت‌هاي مرتبط ذيلاً ذكر مي‌گردد. قابل ذكر است كه اطلاعات مذكور در قسمت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي سايت قابل دسترسي است.

دانشگاه تربيت مدرس             www.modares.ac.ir

دانشگاه تهران                                www.ut.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي                  www.sbu.ac.ir

دانشگاه اصفهان                                 www.ui.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي                           www.atu.ac.ir

پرديس قم                           www.Qc.ut.ac

 

 
     
 
   
آزمون زبان عمومي
 
 
 

اخذ مجوز شركت در آزمون كتبي تخصصي در صورتي امكان‌پذير است كه دانشجو بتواند مدركي معتبر در زمينه زبان عمومي از يكي از دانشگاه‌هاي معتبر ايران يا خارج ارائه نمايد. آزمون زبان عمومي انگليسي رايج در ايران، تافل مي باشد كه هر دانشگاه آزمون خاص خود را دارد. و بعضي از دانشگاه‌ها آزمون ساير دانشگاه را مي‌پذيرند. سازمان سنجش نيز آزمون TOLIMO را برگزار مي‌كند در صورتي كه داوطلب حد نصاب اين آزمون را كسب كند مي‌تواند در آزمون كتبي تخصصي شركت نمايد. كه بعداً حد نصاب آن براي هر دانشگاه ذكر مي‌گردد.

آزمون زبان عمومي در دنيا به صورت‌هاي مختلف همچون IELTS ، TOEFL ، MCHE ، TOLIMO ، MOHMET برگزار مي‌شود. كه تافل بين‌المللي توسط سازمان سنجش برگزار مي گردد. امتحان‌هاي تافل برگزار شده در ايران با تافل استاندارد تفاوت‌هايي دارد. عمده‌ترين تفاوت آن عدم وجود مهارت شنيداري (Listening) و نوشتاري (Writing) در آزمون‌هاي تافل داخل است. كه اين امر امتحان تافل دانشگاه‌هاي ايران را ساده‌تر نموده است. و فقط مهارت قواعد (Grammer) ، لغت و درك مطلب (Vocabulary & reading)  مورد آزمون قرار مي‌گيرد.امروزه تافل در دنيا به 3 فرمت زير آزمون مي‌شود:

 - Paper Based TOEFL.

- Computer – Based TOEFL.

- NEXT Generation TOEFL.

آزمون تافل كه توسط دانشگاه‌هاي ايران برگزار مي‌شود عمدتاً به صورت Paper Based مي‌باشد كه جدول زير تفاوت‌ها آزمون‌هاي تافل برگزار شده را بيان مي‌كند:

مواد امتحانی
تافل بین المللی
تافل دانشگاههای ایران
Listening
سؤال 50
..................
Structure
سؤال 40
40
Vocabulary
به همراه Reading است
30
Reading Comprehension
سؤال 50
30
Writing
یک ساعت
................
Time
سه ساعت
نود یا صد دقیقه

محاسبه نمره تافل بين‌المللي از 310 تا 677 مي باشد كه ابتدا نمرات هر يك از مواد امتحاني ذكر شده كه نمرات آن بين 31 تا 68 مي‌باشد و سپس مجموع آنها محاسبه شده، ضربدر 10 مي‌شود و نمره نهايي پس از تقسيم بر 3 حاصل مي‌گردد به مثال ذيل توجه كنيد:

52     Listening Comprehension

48    Structure written Expression

50    Vocabulary V Reading Comprehension

150

نمره كل تافل 500 = 3  1500 = 10  150

نمره Writing بين 1 تا 6 به صورت مجزا محاسبه مي‌گردد.  نمره تافل دانشگاه‌هاي ايران بين صفر تا 100 است كه هر سوال يك امتياز داشته كه نمره قبولي همة دانشگاه‌ها بيش از 50 است. اما دانشگاه تهران و قم نمره بين 60 تا 70 را به عنوان قبولي مشروط مد نظر قرار داده كه اگر دانشجو قبول قطعي دوره دكتراي تهران يا قم شود بايد قبل از آزمون جامع دكترا ، مدرك تافل بالاي 70 خويش را ارائه نمايد. قابل ذكر است كه فقط تافل علامه داراي نمره منفي است.

دانشگاه‌هاي برگزار كننده آزمون تافل شامل دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه و تربيت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه اصفهان و همچنين سازمان سنجش و آموزش كشور مي‌باشد. كه جدول زير وضعيت آزمون تافل را در هر يك از دانشگاه‌هاي فوق بيان مي‌كند.

 

دانشگاههای پذیرنده
وضعیت قبولی
نام دانشگاه
تربيت مدرس، امام صادق(ع) و اصفهان از 50 به بالا، تهران و قم از 70 به بالا
از 90 تا 100 اعتبار دائم
از 50 تا 89 معتبر براي دو سال
تافل تربیت مدرس
تهران، قم
از 70 تا 100 قبولي قطعي
از 60 تا 69 قبولي مشروط
تافل تهران وقم
علامه طباطبايي
از 50 به بالا قبولي قطعي
تافل دانشگاه علامه
دانشگاه امام صادق(ع)
از 50 به بالا قبولي قطعي
تافل دانشگاه امام صادق(ع)

 

قابل ذكر است كه آزمون زبان عمومي دانشگاه شهيد بهشتي همراه آزمون كتبي تخصصي برگزار مي‌گردد. و دانشگاه علامه فقط تافل برگزار شده خويش را مي‌پذيرد. نمره تافل دانشگاه تربيت مدرس اگر از 70 بالاتر شود براي دانشگاه قم و تهران معتبر است. و نمره بالاتر از 50 تافل مدرس براي دانشگاه امام صادق(ع)، اصفهان نيز معتبر است.

 

 
     
 
   
 
آزمون تولیمو
 
 
 

به منظور ايجاد زمينه تقويت وتوسعه زبان آموزي در كشور و فراهم آوردن امكان سنجش توانايي دانش زباني دانشجويان  آزمون زبان انگليسي پيشرفته(TOLIMO:E-A2006 ) توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود .  

الف - مواد امتحاني و مدت پاسخگويي به سوالات آزمون
آزمون ((Tolimo:E-A2006 شامل 140 سوال چهار گزينه اي و يك سوال دربخش نوشتاري درحيطه هاي زباني زير است :
1- بخش نوشتاري (يك سوال و مدت پاسخگويي 30 دقيقه )
2- ساختار و نوشتار زباني ( 40 سوال و مدت پاسخگويي 30 دقيقه ).
3- خواندن و درك مطلب ( 50 سوال و مدت پاسخگويي 55 دقيقه ).
4- درك مطلب شفاهي (50 سوال و مدت پاسخگويي 35 دقيقه).
ب- محاسبه نمره كل
نمره هر قسمت آزمون در مقياس معمول محاسبه و ده برابر ميانگين اين نمرات به عنوان نمره كل منظور مي شود. دامنه نمره كل از 310تا 677 است . نمره بالاتر از 600 عالي ،بين 520 تا 599 خوب ، بين 480 تا 519 متوسط و كمتر از 479 ضعيف تلقي مي گردد.لازم به ذكر است كه بخش نوشتاري نمره جداگانه دارد و نمره آن بين 1 الي 6 مي باشدكه در كنار نمره كل در كارنامه درج خواهدشد. جهت اطلاعات بيشتر به سايت سازمان سنجش مراجعه گردد.

 

 

 
     
 
   
 
منابع آزمون عمومی تافل
 
 
 

امروزه به دليل اهميتي كه آزمون‌هاي عمومي زبان در سراسر دنيا كسب نموده‌اند منابع فراواني در مورد آنها يافت مي‌شود. اما تعدادي از منابع مذكور كه بيشتر در ايران مورد استفاده‌اند ذكر مي‌گردد:

- BARRON S How to Prepare for the TOEFL test.

- BARRONS Especial words for the TOEFL.

- English Grammer Digest Trudy Aronson.

- Longman.

و مجموعه سوالات تافل آزمون ورودي دكترا (دانشگاه تربيت مدرس و تهران)

تدوين: دكتر حسين اصغرپور

ـ تافل راهنما.

ـ منشور تافل.

 

 
     
 
   
 
آزمون کتبی تخصصی
 
 
 

دانشجويان با داشتن شرايط عمومي و اختصاصي و كسب نمره مورد قبول در آزمون زبان عمومي مي‌توانند در آزمون كتبي تخصصي شركت نمايند. در اين قسمت سعي مي شود موارد ذيل مورد بررسي قرار گيرد:

الف) دانشگاه‌هايي كه در مقطع دکترا دانشجو مي‌پذيرند و معرفي گرايش‌هاي مورد پذيرش آنها.

ب) تمركز روي يک رشته يا دانشگاه

استراتژي تمركز به بيان تمركز روي يك دانشگاه خاص و يك رشته خاص مي‌پردازد كه بر اساس نوع رشته و گرايش و دانشگاه منابع مرتبط معرفي مي‌شوند و نحوه نگارش سؤالات آزمون دكترا و نحوه مطالعه آن بيان مي‌گردد.

ج) استراتژي تنوع

استراتژي تنوع به بيان مطالعه كتب مهم و اساسي در هر رشته و گرايش مي‌پردازد كه دانشجو قادر است در رشته‌هاي دانشگاه‌هاي مختلف امتياز كسب نمايد. بنابر اين بر اساس دروس اصلي گرايش هاي مختلف مديريت منابع ذكر مي‌گردند.

دانشگاه‌هايي كه در مقطع دكترا در حوزه‌هاي مديريت دانشجو مي‌پذيرند عبارتند از: دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تهران، پرديس قم، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه امام صادق(ع) ]در آينده [ ، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شيراز و دانشگاه آزاد اسلامي.

دانشگاه‌هاي فوق عمدتاً در گرايش‌هاي مديريت استراتژيك، بازاريابي بين‌المللي، رفتار سازماني، منابع انساني، مديريت دولتي (سياستگذاري عمومي)، مديريت مالي، مديريت توليد، OR ، سيستم‌ها، مديريت آموزشي و مديريت رسانه در سهميه‌هاي آزاد، مربي، بورس و رزمنده دانشجو مي‌پذيرند. ذيلاً بعضي از گرايش‌ها به همراه مواد امتحاني و ضرايب ذكر مي‌گردند: قابل ذكر است كه ضرايب مربوط به سنوات گذشته مي‌باشد كه ممكن است در سال‌هاي آتي تغيير نمايند. يا تعداد مواد امتحاني كاهش يا افزايش يابد. ذيلا نام گرايش ها بر اساس نام دانشگاه مورد پذيرش مطرح مي گردند:

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 20:42  توسط بیسجردی  |